Autonomia stron

By , 20 maja 2011

Podstawowa zasada swobody kontraktowej stron w międzynarodowej sprzedaży towarów jest określona w art. 6 KW, który pozwala stronom umowy wyłączyć stosowanie konwencji lub odstąpić albo zmienić skutki jakiegokolwiek jej postanowienia.

Wyłączenie stosowania konwencji w większości przypadków będzie rezultatem wyboru przez strony umowy, jako prawa właściwego dla kontraktu, prawa państwa nie będącego stroną konwencji lub wyboru prawa wewnętrznego za prawo właściwe dla umowy.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy