Umowy adhezyjne

By , 20 maja 2011

Umowy adhezyjne to są takie umowy, gdzie umowa jest zawierana przez przystąpienie. Z umowami adhezyjnymi mamy do czynienia najczęściej w przypadku zawierania umów z dużo silniejszymi ekonomicznie podmiotami.

Takie umowy występują przede wszystkim przy ubezpieczeniach, umowach z zakładami energetycznymi, umowy z bankami, itd.

Przy umowach adhezyjnych druga strona najczęściej posługuje się wzorcami umownymi – regulaminami, ogólnymi warunkami umów, gotowymi formularzami. Druga strona nie ma za bardzo wpływu na treść tej umowy.

Warto pamiętać jednak o tym, że zarówno nasze ustawodawstwo jak i przepisy unijne (przede wszystkim dyrektywy) zmierzają do ochrony konsumentów. Mamy szereg instytucji, które mają zapobiec narzucaniu nieuczciwych warunków kontraktów wobec konsumentów. Taką regulację zawiera przede wszystkim KC dotyczący stosowania klauzul abusywnych oraz przepisy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów. Ale to jest ochrona tylko konsumentów.

Jeżeli idzie przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, to takiej umowy już nie ma.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy