Umowy konsensualne i realne

By , 20 maja 2011

Zasadą w prawie polskim jest konsensualność umów. Umowy konsensualne to są takie umowy, które dochodzą do skutku przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli i z chwilą ich złożenia. Nie jest potrzebne dokonywanie dodatkowych czynności. Klasyczną umową konsensualną jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Czynności realne to wyjątek w prawie polskim. W przypadku czynności prawnych realnych, żeby stały się one skuteczne, konieczne jest dokonanie jeszcze jakichś czynności, np. przeniesienie faktycznego władztwa nad rzeczą albo wpis mający charakter konstytutywny do właściwego rejestru. Taką czynnością prawną realną jest przechowanie (nie tylko umowa, ale i faktyczne przekazanie rzeczy do przechowania).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy