Wiarygodność kontrahenta

By , 20 maja 2011

Poza tym, że sprawdzamy zdolność kontraktową i czy podmiot przy zawieraniu kontraktu jest prawidłowo reprezentowany, to coraz częściej sprawdzamy wiarygodność kontrahenta. Obejmuje ona nie tylko dane w KRS, ale również informacje zdobywane za pośrednictwem firm, które specjalizują się w gromadzeniu takich informacji o podmiotach. Takie firmy to najczęściej wywiadownie gospodarcze i świadczą usługi wywiadowni co do pozycji jaką kontrahent zajmuje w obrocie i wypłacalności.

Podstawowe znaczenie dla przejrzystości obrotu gospodarczego ma KRS, którego część stanowi rejestr przedsiębiorców. Oprócz tych oficjalnych rejestrów, mamy też rejestr dłużników niewypłacalnych – możemy tam sprawdzić informacje co do kondycji finansowej niektórych podmiotów, z którymi chcemy wchodzić w stosunki. Znaczenie mają też Biura Informacji Gospodarczej, utworzone na podstawie Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych. Zadaniem tych biur jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, a w szczególności danych o zwłoce w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy