Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego

By , 19 stycznia 2017

Różnicę pomiędzy „chwilówką”, a pożyczką w 15 minut dostrzegamy również w okresie spłaty zobowiązania finansowego. W przypadku chwilówki takowy wynosić może od jednego tygodnia, do 60 dni, stąd też wzięła się potoczna nazwa kredytu – „chwilówka”. Zdecydowanie dłuższym okresem spłaty charakteryzować może się natomiast kredyt w 15 minut. W tym przypadku w grę wchodzi bowiem okres liczący sobie – naturalnie w zależności od konkretnej, udzielającej pożyczki instytucji – od kilku, do nawet 60 miesięcy. Warto dodać, iż to właśnie ze względu na dłuższy i niekiedy korzystniejszy okres spłaty kredytu w 15 minut, nasz pożyczkodawca wymagać może zdecydowanie większej ilości wymienionych powyżej dokumentów.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy