Charakter prawny oferty

By , 20 maja 2011

Szczególny charakter oferty jako propozycji zawarcia umowy polega na tym, że oferent z góry a priori spełnia wszystkie wymagania niezbędne do tego, aby umowa doszła do skutku. Oferta jako oświadczenie, które jest stanowcze i kompletne, powoduje, że umowa może dojść do skutku poprzez akceptację drugiej strony.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy