Mostbet to bukmacher i kasyno internetowe z siedzibą w Polsce, oferujący szeroką gamę gier kasynowych online i zakładów sportowych. Firma zapewnia wysoką jakość usług, różne bonusy i oferty, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybką wypłatę wygranych i wygodne sposoby uzupełnienia konta. Możesz także dołączyć do platformy i uzyskać dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej wygodnej aplikacji mobilnej!

Tryb ofertowy

By , 20 maja 2011

Pojęcie oferty:

W myśl art. 66 KC, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa jej istotne postanowienie. Na pojęcie oferty składa się więc oświadczenie woli zawarcia umowy, które jest składane drugiej stronie, określenie istotnych postanowień umowy, natomiast elementem koniecznym oferty nie jest wskazanie terminu jej wiązania. Żeby jakieś oświadczenie można było uznać za ofertę, to musi ono ujawniać stanowczą wolę zawarcia określonej umowy przez podmiot składający ofertę. Ta stanowczość powinna wskazywać na zamiar osoby składającej bycia związanym ofertą w razie jej akceptacji przez adresata.

Jest inny skutek złożenia zapytania, a zupełnie inny skutek ma złożenie oferty. Oferta wiąże stronę, która ją składa. Stąd istotne jest stwierdzenie stanowczego zamiaru zawarcia umowy.

Nie ma znaczenia to, że dokument zatytułowany jest „Oferta”. Ważna jest treść. Często spotykamy się np. z pismem o tytule „Zamówienie” i dopiero z treści możemy się dowiedzieć, czy to jest oferta, zapytanie czy propozycja złożenia oferty.

Oferta powinna zawierać istotne postanowienia umowy, do zawarcia której zmierza oferent. Te istotne postanowienia umowy nie zawsze będą się pokrywały z elementami przedmiotowo istotnymi umowy. Czasami do takich elementów należy wynagrodzenie, ale można je ustalić w oparciu o inny miernik.

Przy ustaleniu istotności postanowień, na gruncie art. 66 paragraf 1, posługiwać się należy kryterium przedmiotowo-podmiotowym, biorąc pod uwagę, z jednej strony, konieczność ich oznaczenia dla przyjęcia istnienia ważnej czynności prawnej, a z drugiej strony wolę oferenta, aby dane postanowienia kształtowały treść stosunku prawnego, to jest zakres uprawnień oraz obowiązków stron przyszłej umowy. Czasami przyjmuje się za wystarczające odesłanie do ogólnych warunków umów, które są dołączone do oferty, jeżeli te warunki regulują istotną dla oferenta treść umowy.

W obrocie nieprofesjonalnym, czyli w obrocie z konsumentami, ustawa nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki informacyjne, które powinny być spełnione na etapie przedkontraktowym przy nawiązywaniu stosunków prawnych z konsumentami (Ustawa o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – uregulowania dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i umów zawieranych na odległość, co do zasady z tych umów możemy zrezygnować, o prawie odstąpienia przedsiębiorca powinien nas poinformować).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy