Milczenie

By , 20 maja 2011

Generalnie milczenie oznacza nieprzyjęcie oferty (zasadą jest, że jeśli druga strona się nie odzywa, nie dochodzi do zawarcia umowy). W pewnych przypadkach system prawa wiąże z milczeniem określone skutki prawne. Co do zasady, w przypadku procedury zawierania umów, milczenie powoduje nie zawarcie umowy. Mamy jednak wyjątek od tej zasady – art. 682 KC. Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach, ofertę zawarcia umowy w ramach swojej działalności, to brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę poczytuje się za przyjęcie oferty.

W pierwotnej wersji kodeksu przepis, który odpowiadał temu rozwiązaniu, był uregulowany w art. 386 KC.

Otrzymujemy do domu ofertę np. przysłania książek, kaset (Reader’s Digest motherfuckers!) czy czegokolwiek. W wyniku naszego milczenia nie dochodzi do zawarcia umowy.

O stałych stosunkach mówimy zawsze wtedy, kiedy strony wiążą różnego rodzaju umowy, porozumienia o charakterze współpracy (oraz jeżeli oferta pozostaje w zakresie działania obu stron).

Przepis nie może być traktowany rozszerzająco, np. że jak dwa razy przyjęliśmy ofertę to już jesteśmy związani stałym stosunkiem. Nie ma znaczenia, ile razy już coś od oferenta kupiliśmy.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy