Zawarcie umowy przez akty wykonawcze (per facta concludenta)

By , 20 maja 2011

Zawarcie umowy per facta concludenta występuje najczęściej jako skutek złożenia wyraźnej oferty, przyjętej następnie w sposób dorozumiany przez adresata. Chodzi tu przede wszystkim o akty wykonawcze podejmowane przez adresata oferty (art. 69 KC).

Zgodnie z art. 69 KC, jeżeli wskutek ustalonego w danych stosunkach zwyczaju dojście do składającego ofertę oświadczenia o przyjęciu nie jest wymagane, umowa dochodzi do skutku, jeżeli adresat oferty w czasie właściwym przystąpi do wykonania umowy. To samo dotyczy oferty, w której zgodnie z treścią oferty nie jest wymagane dojście oświadczenia o przyjęciu oferty do drugiej strony. Klasycznym przykładem będzie zamówienie towarów z określeniem istotnych postanowień umowy, gdzie oferent oczekuje na wysyłkę towaru w czasie właściwym (oferent określa, co chce, ile, w jakiej cenie i w jakim terminie oczekuje na wysłanie towaru).

Zawarcie umowy przez akty wykonawcze następuje wtedy, gdy druga strona przystępuje do wykonania umowy, ale to nie oznacza, że umowa musi być w całości wykonana.

Ktoś np. składa zamówienie (traktowane jako oferta) na X ton cementu za XX zł za tonę + VAT. Chce, aby mu wysyłano po X ton co tydzień. Do zawarcia całej umowy dojdzie w momencie, gdy oblat przystąpi do wysłania pierwszej partii towaru. Druga strona nie ma kompetencji do zmiany ceny po zawarciu umowy! Jest to umowa konsensualna i druga strona nie może jej zmienić.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy