Nośniki oferty

By , 20 maja 2011

Oświadczenie, które wyraża wolę zawarcia umowy (oferta), może być złożone z użyciem każdego nośnika, który wyraża wolę w sposób dostateczny. Nie ma przeszkód, aby oferta została złożona przez tzw. czynności wykonawcze, np. przez przesłanie towaru wraz z fakturą klientowi.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy