Ogłoszenia, reklamy i cenniki

By , 20 maja 2011

Art. 71 KC. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje określone w art. 71 na ogół nie stanowią oferty – są składane bez zamiaru zawarcia umowy. Często nie spełniają również innych wymagań oferty, bo nie zawierają elementów koniecznych umowy. W takim wypadku można im przypisać co najwyżej charakter zaproszenia do zawarcia umowy, czy to w drodze oferty, czy to w drodze negocjacji.

Art. 543 – wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Gdy ktoś wejdzie i to kupi, dochodzi do zawarcia umowy. Druga strona nie może odmówić.

Ta reguła interpretacyjna może być uchylona poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji, np. sprzedaż dopiero po zmianie ekspozycji sklepowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy