Ogłoszenia, reklamy i cenniki

By , 20 maja 2011

Art. 71 KC. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje określone w art. 71 na ogół nie stanowią oferty – są składane bez zamiaru zawarcia umowy. Często nie spełniają również innych wymagań oferty, bo nie zawierają elementów koniecznych umowy. W takim wypadku można im przypisać co najwyżej charakter zaproszenia do zawarcia umowy, czy to w drodze oferty, czy to w drodze negocjacji.

Art. 543 – wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Gdy ktoś wejdzie i to kupi, dochodzi do zawarcia umowy. Druga strona nie może odmówić.

Ta reguła interpretacyjna może być uchylona poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji, np. sprzedaż dopiero po zmianie ekspozycji sklepowej.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy