Określoność (precyzyjność) oferty

By , 20 maja 2011

Propozycja zawarcia umowy jest wystarczająco precyzyjna, aby można ją było uznać za ofertę, jeżeli spełnione są trzy przesłanki:

– jednoznacznie wskazano i określono towar

– wyraźnie lub sposób dorozumiany oznaczono ilość towaru

– wyraźnie lub w sposób dorozumiany oznaczono cenę towaru

W korespondencji z kontrahentami zagranicznymi należy zachować ostrożność w sytuacji, gdy nie chcemy, aby przesyłane dane (informacje) nie zostały potraktowane jako oferta. W tych wypadkach konieczne jest wyraźne zastrzeżenie, że wszelkiego rodzaju dane (informacje) nie mają charakteru oferty i są wysyłane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy