Pełnomocnictwo domniemane

By , 20 maja 2011

Zgodnie z art. 97 KC, osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności, poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. I tak np., przychodząc do sklepu spożywczego, nikt nie pyta, czy pani za ladą jest właścicielką sklepu i może nam coś sprzedać.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy