Powołanie władz spółki z o. o.

By , 20 maja 2011

Spółka jako osoba prawna musi być reprezentowana przez organy. Musi być zarząd. Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna -> fakultatywnie, chyba że KSH lub inne przepisy prawa to przewidują.

Spółka z o. o. w organizacji -> art. 11, 12, 13 KSH.

Przepisy przyznają takiej spółce podmiotowość prawną. Spółka w organizacji może nabywać prawa, może być podmiotem prawa, może zaciągać zobowiązania, zawrzeć umowę rachunku bankowego.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy