Powstanie spółki partnerskiej

By , 20 maja 2011

Umowa spółki partnerskiej -> w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wcześniej -> akt notarialny.

Umowa powinna zawierać:

– określenie firmy

Art. 90 – nazwisko co najmniej jednego z partnerów, zawód lub wolne zawody wykonywane w ramach spółki + określenie formy prawnej (spółka partnerska) + dodatek “i partner”, “i partnerzy”, “spółka partnerska”.

Wszystkie nazwy zawodów wykonywanych w ramach danej spółki muszą się znaleźć w nazwie.

– określenie siedziby

Siedziba spółki – wskazanie właściwego sądu rejestrowego

– przedmiot działalności spółki

Wykonywanie wolnego zawodu.

Wolne zawody -> ustawy korporacyjne określaj a sposób wykonywania wolnych zawodów.

Radcowie prawni i adwokaci nie mogą się łączyć w spółki partnerskie z innymi wolnymi zawodami.

Podobnie lekarze (tylko z lekarzami dentystami).

– określenie wkładów oraz ich wartości

Nie ma wymogów kapitałowych, wspólnicy sami decydują, można wnosić pracę i usługi świadczone na rzecz spółki.

– wskazanie, który partner będzie wykonywał jaki wolny zawód

Jeżeli jeden zawód to ogólne określenie, jeżeli więcej -> to przy każdym nazwisku)

– istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności spółki (musi to być określone w umowie)

– jeżeli wspólnicy chcą wprowadzić zarząd, to muszą to określić w umowie spółki

Powstanie spółki wymaga jej wpisu do rejestru. Nie ma wskazanego terminu. Przyjmuje się  termin 7 dni na zgłoszenie spółki do rejestru. Konieczne jest wykazanie, że wspólnicy mają prawo do wykonywania wolnego zawodu -> najczęściej zaświadczenie o wpisie na listę.

Wpis ma charakter konstytutywny.

W zakresie nieuregulowanym -> przepisy spółki jawnej art. 8-10 ß artykuły ogólne też mją zastosowanie do spółki partnerskiej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy