Odpowiedzialność

By , 20 maja 2011

Ryzyko wyrządzenia poważnych szkód osobom, którym świadczy się usługi.

Zwykle obowiązkowe ubezpieczenie OC dla takich zawodów.

Spółka partnerska pozwala wyeliminować ryzyko odpowiedzialności partnera za szkody, które wyrządził inny partner. Art. 95 – w spółce partnerskiej następuje ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania zawodu przez innego wspólnika.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy