Spółka partnerska

By , 20 maja 2011

Nowa spółka – od 2001 roku. Najmłodsza spółka.

1992 rok, Texas – pierwsza regulacja dotycząca spółki partnerskiej.

Specyficzny cel -> w celu wykonywania wolnego zawodu.

Ograniczenie w zakresie kręgu podmiotów, które mogą ją utworzyć.

Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne mające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Art. 88 – wskazanie zawodów wykonywanych w spółce partnerskiej.

W polskim ustawodawstwie nie ma definicji wolnego zawodu.

Cechy wolnego zawodu:

– wymagane określone kwalifikacje

– aplikacje, staże, egzaminy państwowe

– zawody, w ramach których występują samorządy zawodowe (zachowanie jakości świadczonych usług, kształcenie adeptów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących wolny zawód, wprowadzenie zasady etyki zawodowej, listy osób, które mają prawo do wykonywania wolnych zawodów, sądownictwo dyscyplinarne)

Kategoria wolnych zawodów nie jest listą zamkniętą.

Art. 87 -> art. 88 lub odrębna ustawa. Jakiś zawód może być wskazany w innej ustawie (np. zawód psychologa -> w innej ustawie, nie ma wymienionego w KSH).

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy