Rozwiązanie spółki jawnej

By , 20 maja 2011

Spółka istnieje od momentu wpisu do momentu wykreślenia spółki z rejestru.

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej: (nie powodują one, że spółka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu / wykreśleniu)

– dopiero z momentem wykreślenia z rejestru (do momentu wykreślenia spółka zachowuje byt prawny)

W spółkach partnerskich nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – art. 57 – inne sposoby rozwiązania spółki.

Wykreślenie z rejestru nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności wspólników.

Likwidacja -> pojawiają się likwidatorzy -> zwykle są to sami wspólnicy, można powołać też osoby trzecie. Sąd może powołać likwidatorów.

Zakończenie działalności spółki. Reprezentacja spółki w zakresie czynności likwidacyjnych ß likwidatorzy.

Zakończenie działalności spółki -> spłacenie wierzycieli, nie ma uprzywilejowania żadnej wierzytelności.

W praktyce w pierwszej kolejności spłaca się zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec pracowników (regulują to inne przepisy prawne)..

Zmiana celu -> zakończenie działalności. Spieniężenie majątku spółki.

Jeśli majątek spółki nie wystarcza na spłatę zobowiązań -> dopłaty wspólników. Jeden niewypłacalny -> pozostali dopłacają.

Rozwiązanie spółki -> wykreślenie spółki z rejestru.

Spółka jawna jest spółką modelową, trzonem.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy