Zakaz konkurencji

By , 20 maja 2011

Art. 56 – nakaz lojalnego zachowania się wobec spółki. Wspólnik musi się powstrzymać od działań, które byłyby sprzeczne z interesem spółki.

Wspólnik nie może:

– samodzielnie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki

– być w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jeżeli spółka ta prowadzi działalność o charakterze konkurencyjnym

– być członkiem organu w spółce kapitałowej o charakterze konkurencyjnym, wspólnicy mogą jednak wyrazić zgodę na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej. Zgodę mogą wyrazić w sposób wyraźny lub dorozumiany -> zgoda na działalność konkurencyjną

W razie naruszenia zakazu spółka może domagać się wydania pożytków, jakie osiąga wspólnik naruszający zakaz lub naprawienia szkody, która powstała w spółce. Spółce przysługuje roszczenie.

Art. 57 – szczególna konstrukcja prawna, pozwala wystąpić z pozwem każdemu wspólnikowi -> domaga się wydania wyroku na spółkę.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy