Przekształcenie spółki cywilnej

By , 20 maja 2011

Przekształcenie spółki cywilnej:

art. 26 KSH paragraf 4: Spółka jawna może powstać z przekształcenia spółki cywilnej. To przekształcenie jest uproszczone. Wspólnicy spółki cywilnej muszą dopełnić wymogów, które przewidziane są w przypadku spółki jawnej.

Wspólnicy spółki cywilnej nie mogą zawierać nowej umowy spółki jawnej, a jedynie dostosowują dotychczasową umowę do wymogów.

Zgłoszenie nowej umowy spółki – wszyscy wspólnicy zgłaszają.

Sąd rejestrowy chce mieć pewność, że wszyscy wspólnicy chcą przekształcenia spółki cywilnej na spółkę jawną.

2009 – zniesienie obligatoryjnego przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne.

Spółka jawna -> przekształcenie innych spółek na spółkę jawną.

Stosunki zewnętrzne spółki jawnej -> inaczej, niż w spółkach cywilnych, zakres reprezentacji jest określony w ustawie.

Spółka występuje w obrocie jako odrębny podmiot prawa. Prawo do reprezentacji mają wspólnicy spółki. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentowania spółki na zewnątrz.

Umowa spółki może przewidywać inaczej. Można wyłączyć niektórych wspólników z reprezentacji.

Zasady reprezentacji w KRS. Wyciąg z rejestru sądowego.

Zakres reprezentacji -> określony ustawowo – wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Zakres reprezentacji nie może być ograniczony wobec osób trzecich. Nie ma przeszkód prawnych, aby ograniczyć ten przepis ze skutkami wewnętrznymi.

Sposób reprezentacji – czy wspólnik może reprezentować spółkę samodzielnie czy wspólnie z innym / innymi wspólnikami.

Umowa może wprowadzać zasadę reprezentacji łącznej.

Zasady reprezentacji:

– spółka cywilna – zakres wynika z umowy

– spółka handlowa – zakres wynika z ustawy

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy