Rodzaje pełnomocnictwa

By , 20 maja 2011

Ze względu na zakres umocowania wyróżniamy następujące rodzaje pełnomocnictw:

– pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, np. zarządzanie nieruchomościami lokalowymi w nieruchomości, która należy do mocodawcy

– pełnomocnictwo rodzajowe – obejmuje umocowanie do wykonywania określonego rodzaju czynności prawnych, np. do zawierania umów sprzedaży czy do składania oświadczeń woli w procedurze zawierania umów, w których uczestnicy mocodawca

– pełnomocnictwo szczególne – obejmuje umocowanie do konkretnej czynności prawnej

Do udzielenia poszczególnych rodzajów pełnomocnictwa znajdują zastosowanie przepisy ogólne dotyczące czynności prawnych (art. 99 paragraf 1 KC).

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy