Rozmiar odszkodowania

By , 20 maja 2011

Tradycyjnie, w doktrynie prawa cywilnego, przyjmuje się, że odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo ograniczona jest tylko do tzw. ujemnego interesu umowy, który obejmuje zasadniczo wydatki, które strona poniosła, wdając się w negocjacje. W zależności od długości i stopnia skomplikowania negocjacji, mogą to być bardzo istotne wydatki. Nie wchodzą tutaj w grę ewentualne zyski, które strona by uzyskała, gdyby umowa została zawarta (podjęcie negocjacji nie zobowiązuje stron do zawarcia umowy).

Jeżeli strony zawierają porozumienia dotyczące negocjacji, np. takie, że zobowiązują się do prowadzenia negocjacji równoległych z innymi partnerami, to wówczas odpowiadają na podstawie zawartego kontraktu o negocjacje.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy