Rozwiązanie i likwidacja spółki

By , 20 maja 2011

Rozwiązanie i likwidacja spółki:

Art. 148 – przyczyny rozwiązania spółki.

Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku spółki. Komplementariusz może wypowiedzieć umowę tylko wówczas, gdy statut to przewiduje.

Zajście przyczyny rozwiązania -> wejście spółki w fazę likwidacji (likwidacja ma charakter obligatoryjny) -> na podstawie przepisów o likwidacji spółki akcyjnej.

2001 r. ß w Polsce zaczęła funkcjonować spółka komandytowo-akcyjna. Niezwykle rzadko spotykana również w Niemczech.

Branża kosmetyczna, samochodowa. Często firmy rodzinne.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych około 1000 spółek komandytowo-akcyjnych, wykorzystywane są głównie ze względu na przepisy podatkowe. Jest to spółka najbardziej opisywana w doktrynie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy