Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By , 20 maja 2011

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

– ma osobowość prawną

– sama odpowiada za swoje zobowiązania

– spółka odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania (bez ograniczeń) – nie tylko majątkiem teraźniejszym, ale i przyszłym

– wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (wierzyciel nie może sięgać do majątku osobistego wspólnika)

– art. 299 KSH – za zobowiązania spółki subsydiarnie mogą odpowiadać członkowie zarządu (bezskuteczna egzekucja z majątku spółki i nie występują przesłanki zwalniające z tej odpowiedzialności)

– nie ma ograniczeń celu tej spółki (dopuszczalne cele niezarobkowe) (giełda, banki -> tylko forma spółki akcyjnej)

– może utworzyć każdy podmiot prawa (osoby fizyczne, prawne i niepełne osoby prawne)

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy