Rozwiązanie spółki

By , 20 maja 2011

Przyczyna -> utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu.

Możliwość funkcjonowania spółki przez rok, kiedy w spółce pozostaje 1 partner albo tylko 1 partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Jeżeli partner traci uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, to powinien wystąpić ze spółki do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła utrata uprawnień. Jeżeli nie złoży stosownego oświadczenia, to skutek ustąpienia -> ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła utrata uprawnień.

Wejście spadkobierców – generalnie nie wchodzą oni w miejsce zmarłego wspólnika. Umowa może jednak przewidywać inaczej. Spadkobierca musi mieć uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy