Mostbet to bukmacher i kasyno internetowe z siedzibą w Polsce, oferujący szeroką gamę gier kasynowych online i zakładów sportowych. Firma zapewnia wysoką jakość usług, różne bonusy i oferty, darmowe zakłady, darmowe spiny, a także szybką wypłatę wygranych i wygodne sposoby uzupełnienia konta. Możesz także dołączyć do platformy i uzyskać dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej wygodnej aplikacji mobilnej!

Spółka komandytowa

By , 20 maja 2011

Art. 104 KSH – spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo, występują dwa rodzaje wspólników:

– komplementariusze – ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie, bez żadnych ograniczeń, odpowiadają subsydiarnie, odpowiedzialność jak w spółce jawnej

– komandytariusze – ponoszą odpowiedzialność w sposób szczególny, odpowiedzialność ograniczona do wysokości sumy komandytowej

Zróżnicowanie pozycji wspólników w spółce.

Komplementariusze mają pełne prawo decydowania o sprawach spółki i reprezentacji spółki na zewnątrz.

Komandytariusze, co do zasady nie mają ani prawa ani obowiązku w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Przepis dyspozycyjny – wymagana zgoda komandytariusza na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności.

Komandytariusz pełni rolę bierną.

Spółkę komandytową mogą zakładać osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne (bez ograniczeń). Musi być co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mogą być komplementariuszami, a komandytariuszem jest wspólnik lub akcjonariusze komplementariusza.

Założenie spółki komandytowej -> zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Art. 105 – minimalna treść umowy:

– firma spółki komandytowej

Art. 104 – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub firmę co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatek wskazujący na formę; jeżeli osoba prawna jest komplementariuszem -> firma występuje w nazwie spółki komandytowej

Nie można umieścić nazwiska komandytariusza lub nazwy firmy komandytariusza, jeżeli jest to osoba prawna. Jeśliby się tak stało, to KSH przewiduje, że taki komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń.

Skrót “sp. k.” – KSH pozwala używać tego skrótu w obrocie (zamówienia, faktury)

– siedziba firmy

– przedmiot działalności spółki – konkretyzacja celu

– oznaczenie wkładów i ich wartości; szczególna regulacja, jeżeli chodzi o wkłady komandytariuszy -> art. 107 paragraf 2 – wniesienie pracy i usług możliwe jest tylko wtedy, kiedy pozostała wartość wkładów jest równa lub wyższa od sumy komandytowej; nie mogą być przedmiotem wkładu komandytariusza udziały lub akcje w spółce, która ma status komplementariusza w tej samej spółce (art. 107 paragraf 3)

Wkłady komplementariuszy – przepisy o spółce jawnej, mogą być praca i usługi na rzecz spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu precyzuje umowa spółki;

Wkład umówiony – wkład, do którego wspólnik się zobowiązuje w umowie.

Wkład rzeczywiście wniesiony do spółki;

Komandytariusz -> suma komandytowa, trzeba określić w umowie, górna granica odpowiedzialności komandytariusza, KSH nie wprowadza żadnej kwoty minimalnej ani maksymalnej, suma komandytowa to nie to samo co wkład wspólnika!, suma komandytowa może być różna dla każdego z komandytariuszy

Reszta elementów w umowie -> wspólnicy sami ustalają, nie muszą ich wpisywać do umowy.

Komandytariusz -> wkład o charakterze niepieniężnym -> w umowie trzeba określić przedmiot i wartość tego aportu

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy