Spółki kapitałowe

By , 20 maja 2011

Spółki kapitałowe:

– są to osoby prawne, jest to podmiot prawa, który samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania

– odpowiedzialność – za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka, wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania, nie można dochodzić roszczeń od wspólników

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu występuje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

– prowadzenie spraw spółki i reprezentacja – zarząd, walne zgromadzenie akcjonariuszy i zgromadzenie wspólników

– kapitał i wkłady:

– spółka z o. o. -> 5000 zł (przed nowelizacją w 2009 r. było 50 000 zł)

– spółka akcyjna -> 100 000 zł (przed nowelizacją w 2009 r. było 500 000 zł)

– nie może być praca i usługi, musi to być kapitał -> wkład, ważne ile wspólnik wnosi do spółki, udział wyznacza pozycję wspólnika w spółce

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy