Wycofanie przyjęcia oferty

By , 20 maja 2011

Art. 22 KW – wycofanie przyjęcia oferty jest dopuszczalne wtedy, gdy do oferenta dojdzie przed lub w tym samym czasie, gdy przyjęcie byłoby skuteczne. Jeżeli skutecznie doszła akceptacja, umowa zostaje zawarta.

Comments are closed

OfficeFolders theme by Themocracy