Zastosowanie trybu negocjacji

By , 20 maja 2011

Tryb negocjacji znajduje zastosowanie przede wszystkim do umów o skomplikowanej i nietypowej treści, których uzgodnienie będzie wymagało współdziałania obydwu stron. Ponadto, w ramach negocjacji często zawierane są umowy nienazwane (niestypizowane w przepisach prawa). Nie są zawierane umowy proste (które są zawierane najczęściej w trybie umów adhezyjnych, czyli takich typowych umów, które zawieramy w obrocie i w których jedna ze stron, słabsza ekonomicznie, nie ma prawa zmiany – są to umowy przez przystąpienie; klasycznym tego przykładem są umowy ubezpieczeniowe, umowy bankowe – tutaj w ogóle nie występuje tryb negocjacji).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

OfficeFolders theme by Themocracy